+7 (727) 312-13-13
Вернуться назад

Акции и события

Акции «Лето-время подарков»

«Жаз-Сыйлықтар уақыты» Акциясына қатысыңыздар! «Апорт» моллынан жаңа iPhone 11 Pro ұтып алыңыздар!

«Жаз-Сыйлықтар уақыты» Акциясының шарттары:

 1. 2020 жылғы 29 мамырдан бастап 12 шілдеге дейінгі кезеңде (қоса алғанда) мына сомаға сатып алу жасау қажет:

* 5 000 теңгеден бастап Магнум гипермаркеттерінде/ Miami/Hawaii аквапарктарында * Funky World/Town ойын-сауық орталықтарында*;

* барлық дүкендерде/мейрамханаларда (жеке отырыстары бар) /кинотеатрда * және т. б. 15 000 теңгеден бастап (бұл сома бірнеше чектер бойынша құрама болуы мүмкін);

* Alser, Sulpak, TechnoDom, Белый Ветер, Евромебель дүкендерінде 35 000 теңгеден бастап.

 1. Жеке басын куәландыратын құжатты көрсету және бір күндегі фискалдық чектерді 1 т. көрсетілген сомаға қатысушы купонына сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін сатып алған сәттен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде моллдың ресепшенінде айырбастау.
 2. Акция қатысушысының купонын толтыру, моллдың ресепшеніне барабанға түсіру сонымен » Жаз-Сыйлықтар уақыты » акциясының қатысушысы болу.
 3. Акцияның бір қатысушысы өздеріне берілген чектердің санына және ондағы сомаға қарамастан, күніне 10 купоннан аспайтын купонды тіркеуге құқылы.
 4. Акцияға 18 жасқа толған (кәмелетке толған), Қазақстан аумағында тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының барлық іс-әрекетке қабілетті азаматтары қатыса алады. Кәмелетке толмағандардың, әрекет қабілеті шектеулі, әрекетке қабілетсіз адамдардың акцияларына қатысуы Заңда белгіленген тәртіппен олардың заңды өкілдері арқылы жүзеге асырылады.
 5. Бұл акция лотерея болып табылмайды. Акцияға қатысу фактісі оның қатысушылары акция ережесімен танысып, қатысуға толық келісім береді. ҚР АК 395-бабының 5-тармағына сәйкес осы акцияның ережесі оферта болып табылады және www.aport.kz ескерту сайтында жарияланып , қолжетімді болады.
 6. Фискалдық чектер 2020 жылғы 29 мамырдан 12 шілдеге дейін сағат 14:00-ге дейін қабылданады.

Ұтыс ойыны: 2020 жылғы 12 шілдеде сағат 15:00-де өтеді.

* Толығырақ aport.kz сайтында

*Акцияға қатысу Miami/Hawaii аквапарктарында, Funky World/Town/ кинотеатрдағы ойын-сауық орталықтарында ашылған күннен бастап жүзеге асырылады.

 

Участвуйте в Акции «Лето-время подарков»! Выиграйте новый iPhone 11 Pro от молла «Апорт»!

Условия акции «Лето-время подарков»:

 1. Осуществить покупки в период с 29 мая по 12 июля 2020 года (включительно) на сумму:

*от 5 000 тенге в гипермаркетах Магнум/ аквапарках Miami/Hawaii*развлекательных центрах Funky World/Town*;

*от 15 000 тенге во всех магазинах/ресторанах (имеющих отдельную посадку)/кинотеатре* и т.п. (данная сумма может быть сборной по нескольким чекам);

*от 35 000 тенге в магазинах Alser, Sulpak, TechnoDom, Белый Ветер, Евромебель.

 1. Предъявить документ, удостоверяющий личность, и обменять фискальные чеки одной даты на суммы, указанные в п. 1 на купон участника в течении 3 календарных дней с момента совершения покупок на ресепшен молла с 10.00 до 22.00 часов.
 2. Заполнить купон участника Акции, опустить в барабан на ресепшен молла и стать участником акции «Лето-время подарков».
 3. Один участник Акции вправе зарегистрировать не более 10 купонов в день, независимо от количества предоставленных им чеков и сумм в них.
 4. В Акции могут принимать участие все дееспособные граждане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия), постоянно проживающие на территории Казахстана. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом.
 5. Данная Акция не является лотереей. Факт участия в Акции подразумевает, что ее участники ознакомлены с Положением Акции и дают полное согласие на участие. В соответствии с п. 5 ст.395 ГК РК Положение данной Акции является публичной офертой и доступно на сайте www.aport.kz.
 6. Фискальные чеки принимаются с 29 мая по 12 июля 2020 года до 14:00 часов.

Розыгрыш состоится: 12 июля 2020 года в 15:00 часов.

*Подробности на сайте aport.kz

*Участие в акции в аквапарках Miami/Hawaii, развлекательных центрах Funky World/Town/ Кинотеатре будет осуществляться с момента даты открытия.